Szentkirály Szövetség a Fecebookon.

Szentkirály Szövetség a Fecebookon.

 

 

 

Szent István király települései

Az 1990-es évek közepén az augusztus 20-i központi budapesti állami ünnepségre meghívást kaptak a Szent István nevét, illetve a szentkirály elemet nevükben hordozó települések polgármesterei is. Ekkor fogalmazódott meg a gondolat a települések elöljáróiban, hogy ne csak e helységek vezetői találkozzanak egymással évente egyszer, hanem szervezzenek találkozót a településeken élők számára is. Az erdélyi Csíkszentkirály ajánlkozott elsőként, ahol a következő év őszén összegyűltek szándéknyilatkozatot fogalmaztak meg: e szerint szövetségbe szeretnék tömöríteni mindazon falvakat és városokat, amelyek nevükben is őrzik szent királyaink emlékét. Egy évvel később - az első találkozó alkalmával - Szentkirályszabadján írták alá az alapító okiratot. Így alakult meg tehát 1997 augusztus 15.-én, Szent István fejedelemmé választásának 1000. évfordulója alkalmából, a Szent Király Szövetség, melyhez eddig huszonegy Kárpát-medencei település csatlakozott: az anyaországból Bakonyszentkirály, Kerkaszentkirály, Királyszentistván, Porrogszentkirály, Rinyaszentkirály, Szabadszentkirály, Szentistván, Szentistvánbaksa, Szentkirály, Szentkirályszabadja és Szombathely-Szentkirály, Erdélyből Csíkszentkirály, Kalotaszentkirály, Marosszentkirály, Sepsiszentkirály, Székelyszentistván és Székelyszentkirály, Felvidékről Királyfiakarcsa, Vágkirályfa, valamint Sajószentkirály és Sajókirályi.

Keresés

 

Azok a tekintélyes múltra visszatekintő kis községek, amelyek hosszú századokon át őrizték nevükben is, lelkiségükben is István király emlékét, az ismeretlenség homályában is egymásra találtak.

Egymásra találtak és szövetséget kötöttek „önazonosságuk megőrzése, az országhatároktól függetlenül érvényesülő szellemi s lelki magyar egység, az egyenlő jogok és esélyek alapján való történelmi megbékélés és az európai integráció megteremtése érdekében”.

 

TOPlist