Ne hulljon szét a kéve!

Ne hulljon szét a kéve!

Ne hulljon szét a kéve!

 

Molnár Melinda szentkiralyBoldog lehet Székelyszentkirály minden lakosa, mert olyan hírét vitték a Szent Király Szövetség 14., náluk tartott találkozójának, amire unokáik is büszkeséggel gondolhatnak. A helybéliek, az alkalomért életre hívott Székelyszentkirályért Szövetség és mindazok, akiket megnyertek az ügynek, igényes arculatot teremtettek a nagyszabású rendezvénynek, és a szeretettel átgondolt szervezettség érződött minden mozzanaton. Nem csak virágoztak, díszítettek és példásan fogadták vendégeiket, európai színvonalú körülményeket biztosítottak. Az óriási sátor minden értelemben az együvé tartozást erősítette. Jó volt a hétvégi rendezvényen vendégeknek lennünk. 
Pénteken a szélrózsa minden irányából érkezett „szentkirályiak” közös vacsorán vettek részt, majd szombat délelőtt megtekintették Székelyudvarhely látványosságait, és ellátogattak a Szejkefürdőre, Orbán Balázs emlékhelyére. Ugyanezen a napon a kultúrházban a helyi hagyományos mesterségeket bemutató kiállítást nyitottak: a katyó- és szilvaízfőzés eszközeit, a kapu- és dísztárgyfaragás hagyományait, ugyanakkor bemutatták a szövés, bútorfestés remekeit és csipkeverést – száz mintadarabbal. 
Kódex, láda, zászló
A régi egyházi iskolában tartott közgyűlés keretében Gyöngyöshermán-Szentkirály küldöttsége átadta a mívesen faragott ládát, a szövetség leírását, céljait tartalmazó kódexet, amit egy évig az idei házigazdák őriznek a felszalagozott zászlóval együtt.  Minden település beszámolt jelenéről, jövőképéről. Bálint Elemér polgármester lapunknak elmondta: „Velős, kemény témák fogalmazódtak meg: eljött a kedvező idő, hogy a nemzettudatot erősítsük határon belül-kívül, és kialakuljon a nemzeti stratégia – minden szélsőség nélkül. A másik kiemelt kérdéskör, amelynek módjáról is beszéltek: hogyan lehet a templomokat megtölteni. 
Gálaműsor
Magyar rapszódia, mezőségi táncok, Szent Istvánról szóló dalok, dunántúli eszközös, somogyi táncok, népek tánca – csak néhány abból, amit az államalapító királyunk nevét viselő települések kultúrcsoportjai színpadra vittek. A polgármesteri köszöntőben elhangzott: a Kárpát-medencei „szentkirályok” az 1000 éves szellemiségből fakadó hivatástudattal – hinni, vallani és szolgálni hittel-tudással – építenek ma is. Bálint Elemér kívánsága: „Hogy az ünnep kihasson mindennapjainkra”. Soltész József államtitkár szavai szerint: Tizennégy évesen kamaszkorába lépett a Szövetség – hogyan menjen tovább? Nem csak testileg-lelkileg, a barátságok szempontjából is épülni tudott a közösség. „Egymástól tanulni ma már nem szégyen.” Az emberek az emberekkel kössenek barátságot, a kapcsolatokat fűzzék szorosabbra – ez a személyességen alapuló hálózat mint háló a jövő évtől elkezdődő, a határon túli településeket megismertető osztálykirándulások számára is kiaknázható lehetőség. A szervezők nevében László Sándor vallja: „A kőből is kenyeret tud kiszorítani karunk”. Reményeikben a találkozó is hozzájárult a kulturális, gazdasági, lelki magyar egység megőrzéséhez, ápolásához. Borboly Csaba, Hargita megye tanácsának elnöke az elismerés hangján szólt törekvéseikről.
Történelmi pillanatok
Vasárnap Csaba testvér közvetlen és buzdító szavai után a szentmise végén szavalatok hangzottak el, ünnepélyesen átadták a Szent István-szobrot, amit hagyományosan évenként egy-egy tagtelepülésnek adományoz a Szövetség – idén a Kovászna megyei Sepsiszentkirálynak. Felkerültek a találkozó résztvevőinek emlékszalagjai az emlékzászlóra, a küldöttségek lerótták tiszteletüket a helyi szobor előtt. A szívbéli közös énekszó pedig reményt táplál: akik megfogják egymás kezét, együtt maradnak.

 

Forrás: Molnár Melinda, Székelyhon.ro

 

Keresés

 

Azok a tekintélyes múltra visszatekintő kis községek, amelyek hosszú századokon át őrizték nevükben is, lelkiségükben is István király emlékét, az ismeretlenség homályában is egymásra találtak.

Egymásra találtak és szövetséget kötöttek „önazonosságuk megőrzése, az országhatároktól függetlenül érvényesülő szellemi s lelki magyar egység, az egyenlő jogok és esélyek alapján való történelmi megbékélés és az európai integráció megteremtése érdekében”.

 

TOPlist