Megjelent Pósa Lajos: A hazáért címû verseskötete

Megjelent Pósa Lajos: A hazáért címû verseskötete

 

A Rákóczi Szövetség Balogvölgyi Helyi Szervezete Pósa Lajos születésének 160. évfordulója tiszteletére verseskönyvet is megjelentetett. A hazáért című kötetben a Költő 89 szebbnél-szebb Hazájával kapcsolatos verse található.

Ára: 5 euró

A kötet tartalma:

Minden múlandó 3
Beköszöntő 4
A magyar nyelv 6
Ha költő vagy 7
A költő 8
Kakas is úr odahaza 9
Az én aggódó anyámnak 10
Szegény költő... 11
Szegény szívem... 12
A világfájdalmas poétákhoz 12
Alig suhant... 13
A nyomorhoz 14
Türelemmel küzd az ember 15
A sas 16
Egy nagyságos úrnak 16
Itthon 18
Szeresd ezt a földet! 22
Az én kedves szülőföldem... 24
Balog partján van egy falu... 26
Egy falusi iskoláról 27
Fodros vizű Balog 28
Szerelmes a patak 29
A radnóti templom 30
Hull a tulipán 32
A radnóti harangláb 33
Anyám sírjánál 34
Kár volt nekem... 35
Amíg élek mindig bánom... 36
Búcsúhangok 38
A beszögezett ablak 42
A kivándorlókhoz 44
Anyám intése 45
A határon 47
A nagy temető 49
Az ősfa 50
Magyarország 51
A legszebb ország 53
A haza 54
A hazáért 57
Nekem is van... 59
A hazáról 59
Jó honfiak, honleányok legyetek! 61
Verje meg az Isten! 62
A magyar zászló 63
Magyarország története 64
Légy hű a hazához! 65
Imádság a hazáért 66
Ezer évről szól az ének 66
Hálaadó ének 67
Lehel kürtje 68
Pannonhalma 69
Árpád sírja 69
Mátyás király 70
A Rákóczi kardja 71
Dal a népről 73
Nincsen párja 74
A honvéd búcsúja 75
Obsitos katona 76
A magyar huszár 77
A huszár temetése 78
Sír a Tisza, sír a Duna... 78
Éjjeli látomás 79
A szegedi zengő szobor 80
A negyvennyolcadiki gyerekek 84
Március tizenötödikén 84
A márciusi ifjúság 85
A kis tüzér 87
A szabadság lobogója 88
Kossuth imádsága a csatatéren 90
Petőfi Sándor 91
A költő szíve 92
Szállj el, felhő... 92
Márciusi szél lengedez... 93
Bem apó 94
A magyar ifjúsághoz 96
Hej, Komárom, Komárom! 97
Október hatodikán 98
Az apa fiaihoz 99
Arad 101
Az aradi tizenhárom 102
Aradi kis árvák 102
A vaskapu 103
Haladj, haladj, én nemzetem! 104
De keserű a magyar nép kenyere! 106
A jövendő 107
Nyugalomvágy 108
Csak azért se 109
A magyar nép 110
Feltámadás 113
Pósa Lajos nemesradnóti ereklyezászló 114
Pósa Lajos portréja, kézírása 115
Pósa Lajos életének főbb adatai 116
Pósa Lajos emlékezetei 122
Pósa Lajos hódmezővásárhelyi szobra 123
Pósa Lajos nemesradnóti szobra 127

A verseskötet megrendelhető a balogvolgy@citromail.hu címen.

Keresés

 

Azok a tekintélyes múltra visszatekintő kis községek, amelyek hosszú századokon át őrizték nevükben is, lelkiségükben is István király emlékét, az ismeretlenség homályában is egymásra találtak.

Egymásra találtak és szövetséget kötöttek „önazonosságuk megőrzése, az országhatároktól függetlenül érvényesülő szellemi s lelki magyar egység, az egyenlő jogok és esélyek alapján való történelmi megbékélés és az európai integráció megteremtése érdekében”.

 

TOPlist