Megjelent a Pósa Lajos emlékezetei - Emléktár címû kiadvány

Megjelent a Pósa Lajos emlékezetei - Emléktár címû kiadvány

 

A Rákóczi Szövetség Balogvölgyi Helyi Szervezete Pósa Lajos születésének 160. évfordulója tiszteletére megjelentette a Pósa Lajos emlékezetei - Emléktár című kiadványát.

Ára: 10 euró 

Több mint húsz fejezetben, több mint 400 képpel, 216 oldalon, színes melléklettel jelent meg a kiadvány összegezve Pósa Lajos életének főbb adatait; bemutatva szülőhelyét, Nemesradnótot - egyházát, oktatási intézményeit; ismertetve Pósa Lajos költővé válásának körülményeit; munkásságát Az Én Ujságom gyermeklapban, korabeli köteteiben; lencsevégre kapva a Pósa Albumot, melyben a költő emlékezetével kapcsolatos írások, fényképek vannak összgyűjtve; ismertetve Bodon Lajos kántortanító munkásságát - a radnóti Pósa szobor állításának körülményeit, a Pósa-ereklyezászló történetét; a Pósa szobor visszaállítását, s az azt követő nemesradnóti megemlékező ünnepségeket egészen napjainkig - bővebben tárgyalva az 2000-es és 2010-es ünnepségsorozatokat; összefoglalva a napjainkban megjelenő kiadványokat, Gábor Emese képzőművész, illusztrátor, Kun Miklós Jenő Pósa-kutató a költő érdekében kifejtett munkásságát; az egykori Pósa Asztal működését illetve a mai, a Csemadok Rimaszombati Területi Választmánya által működtetett Pósa Lajos Irodalmi és Közművelődési Kávéház ezidáig megvalósult rendezvényeit; szót ejtve a kingyesi barátokról, Dankó Pistáról, Lányi Gézáról; fejezetet szentelve a költő édesanyjának, feleségének, lányának, a nemes Pósa és nemes Bodon családokban eddig felgöngyölt rokoni szálaknak; az 1908-as nagy radnóti tűzvésznek; közzétéve pár hazafias versét; a költő írói jubileumait, temetését s végül a Sárospatakon őrzött hagyatékot - kiegészítve érdekesebbnél érdekesebb képekkel, információkkal, adatokkal.
Egy olyan kiadvánnyal szeretnénk gazdagítani a magyar családok könyvtárát, mely nemcsak emléket állít a játszi szépségű, regényes balogvölgyi Nemesradnót nagy szülöttének, Pósa Lajosnak, az eredeti magyar gyermekirodalom megteremtőjének, hanem egy csokorba kötve, ízléses kiadványban át is adja azon emlékeket, pontos forrással megjelölve, melyek hirdetik a méltatlanul elhallgattatott költő munkásságának gyümölcsét - büszkeséggel eltöve hazánkfiai gyermekeit, megerősítve magyar összetartozásunkban.

A nemesradnóti születésű (Gömör megye) Pósa Lajosnak, az eredeti magyar gyermekirodalom megteremtőjének az emlékezeteit s emlékeit feldolgozó kiadvány , mely által megismerhető a Költő élete, munkássága, családja, rokonsága, szülőföldje, az érdemeit elismerők tevékenysége - megrendelhető a Rákóczi Szövetség Balogvölgyi Helyi Szervezetétől a balogvolgy@citromail.hu e-mail címen.

Homoly Erzsébet, a kiadvány szerkesztője

Keresés

 

Azok a tekintélyes múltra visszatekintő kis községek, amelyek hosszú századokon át őrizték nevükben is, lelkiségükben is István király emlékét, az ismeretlenség homályában is egymásra találtak.

Egymásra találtak és szövetséget kötöttek „önazonosságuk megőrzése, az országhatároktól függetlenül érvényesülő szellemi s lelki magyar egység, az egyenlő jogok és esélyek alapján való történelmi megbékélés és az európai integráció megteremtése érdekében”.

 

TOPlist