Megalakult A Magyar Megmaradásért Polgári Társulás

Megalakult A Magyar Megmaradásért Polgári Társulás

A Csallóköz szívében, Dunaszerdahelyen alakult meg „A Magyar Megmaradásért Polgári Társulás”, amely tevékenységével Dunaszerdahely város és a környező régió fejlődését szeretné elősegíteni és támogatni, valamint a polgárok érdekeit képviselni.

 

A  Magyar Megmaradásért Polgári Társulás tervei között szerepel, hogy olyan társadalmi és kulturális rendezvényeket, eseményeket szervezzen, melyek a város és régió társadalmi, polgári és kulturális fejlődéshez járulnak hozzá. Kiemelten szeretne foglalkozni a város és régió polgárainak jogvédelmével, a régióban élő magyar nemzeti kisebbség jogainak védelmével, melyeket nemzetközi egyezmények és a Szlovák Köztársaság Alkotmánya garantálnak. A Társulás céljai között szerepel továbbá a magyar nemzeti kisebbség kultúrájának támogatása olyan rendezvények és programok megszervezésén keresztül, amelyek a magyarság hagyományait és kultúráját erősítik.
Feladatának érzi az új Polgári Társulás azt is, hogy a magyar közösség fejlődésének és a polgárok közügyekben való részvételének elősegítésében támogatást nyújtson, valamint környezetvédelemre is hathatósan oda szeretne figyelni.
A Társulás elnöke Aranyossy Szabolcs, első alelnöke Hölgye Richárd, alelnöke Kázmér Ervin. A Magyar Megmaradásért Polgári Társulás tiszteletbeli elnöke a csallóközkürti Hodossy Péter is, aki testvérével együtt tavaly a Csallóközből Csíksomlyóba zarándokolt gyalogosan.

A Magyar Megmaradásért Polgári Társulást csallóközi magyar emberek hozták létre március 11-én. Magyarok, akik hiszik, hogy a magyarságnak nemcsak múltja, hanem jövője is van. Lehetnek nézetkülönbségek, de a célunk közös: újra elindítani a magyarság kátyúba ragadt szekerét. Úgy látjuk, hogy a nemzeti öntudat megtört, egyre többen választják a talán könnyebbnek tűnő utat, az asszimilációt (beolvadást), és feladják magyarságukat. Szeretnénk feléleszteni a reményeink szerint minden magyarban ott lévő szikrát, emlékeztetni mindenkit hőseinkre, nagyjainkra, hogy egy jóval több mint 1000 éves kultúra, nemzet tagjai, leszármazottai vagyunk - olvasható a Társulás közleményében.
Alapításakor a Társulás a következő célokat tűzte ki maga elé:
- Fáradhatatlanul dolgozni azon, hogy az itt élő magyarság fogyását megállítsuk.
- Bár civil társulás vagyunk, minden bennünket érintő politikai, társadalmi döntésre reagálni kivánunk, hiszen ezek a döntések mindnyájunk életét befolyásolják, meghatározzák.
- Ellentmondást nem tűrően ragaszkodunk pártmentességünkhöz, ugyanis nem kívánunk semmilyen politikai és gazdasági érdekcsoport játékszerei és kiszolgálói lenni.
- Szeretnénk felvenni a harcot a „mértékadó, véleményformáló", ultraliberális és sokszor a magyar nemzeti érdekeket sárba tipró felvidéki magyar sajtóval szemben. Szeretnénk nemcsak résztvevői, de szervezői is lenni különféle kulturális rendezvényeknek.
- Kampányolni szeretnénk a beiratások idején a magyar óvodák és iskolák mellett. Minden eszközzel azon munkálkodni, hogy a felvidéki magyarok büszkén vállalják nemzetiségüket és tudjanak nemet mondani az erőteljes szlovák beolvasztási kísérletnek.
- Legfőbb célkitűzésünk, ahogy szervezetünk névválasztása is mutatja az, hogy évtizedek múlva is lehessen magyar szót hallani a Felvidéken.

Felvidék.ma, ka

Keresés

 

Azok a tekintélyes múltra visszatekintő kis községek, amelyek hosszú századokon át őrizték nevükben is, lelkiségükben is István király emlékét, az ismeretlenség homályában is egymásra találtak.

Egymásra találtak és szövetséget kötöttek „önazonosságuk megőrzése, az országhatároktól függetlenül érvényesülő szellemi s lelki magyar egység, az egyenlő jogok és esélyek alapján való történelmi megbékélés és az európai integráció megteremtése érdekében”.

 

TOPlist