II. Rákóczi Ferencre emlékeztek Borsiban

II. Rákóczi Ferencre emlékeztek Borsiban

II. Rákóczi Ferencre emlékeztek Borsiban

A történelmi Zemplén vármegye Borsi várában a 335 évvel ezelőtt, 1676. március 27-én született II. Rákóczi Ferenc, Erdély és Magyarország későbbi fejedelme. Borsi község önkormányzata, a II. Rákóczi Ferenc Emléktársaság, a Csemadok és a Magyar Koalíció Pártja borsi alapszervezete közös ünnepségén mintegy félezren vettek részt, határon innen és túlról, Zemplénből, Szatmárból, a Bodrogköz mindkét oldaláról és Kárpátaljáról is. Eddig még soha annyian nem voltak az ünnepségen, mint mint ezalkalommal. Az időjárás is kedvezett, mert az előrejelzésekkel ellentétben, a Nap hétágra sütött. A vendégek sorában láthattuk Szerencsés János főkonzult, Morvai Krisztina, Európa-parlamenti kévpiselőt, Gaudi Nagyar Tamás országgyűlési képviselőt, Zétényi Zsoltot, a Nemzeti Jogvédő Alapítvány elnökét, Jakab Elenér országgyűlési képviselőt, Magyar Ferencet, a prágai Szövetségi Gyűlés volt képviselőjét, Szamosvölgyi Pétert, Sátoraljaújhely és Aros Jánost, Sárospatak polgármesterét, Kopasz József nagytárkányi polgármestert, Galla Jánost, a Hegyvidéki Trianon Társaság ügyvivőjét, valamint a budapesti székhelyű Nemzeti Jogvédő Szolgálat küldöttségét, Tamás Editet, a sárospataki Rákóczi Múzeum igazgatóját és másokat. A ruszinok is szép számban képviseltették magukat.   Hagyományosan a kultúrház elől indult az ünnepi felvonulás, melynek élén korabeli öltezetben lovasok haladtak. A borsiak házuk erkélyéről gyönyörködtek a látványban. A kastély elé érkezve, ágyúlövés jelezte a fejedelem "születését", majd többszörös vivát rázta meg a levegőt. Nagy Csaba tárogatóművész játékával kezdődött a műsor Rákóczi mellszobra előtt, mely egykor Zólyom főterén állt.

Bordás Roland Reményik Sándor: Eredj ha tudsz c. versét úgy szavalta el, hogy ez még sokáig emlékezetes marad.

Kovács Mária polgármester üdvözölte két nyelven névleg is a jelentősebb vendégeket és szép ünnepet kívánt.

Kovács János, Borsod-Abaúj-Zemplén megye főjegyzője a fejedelem brezani kiáltványának idézésével kezdte, majd áttekintette életpályáját és saját elkötelezettségéről vallott Rákóczival kapcsolatosan. Az iskolában kevesett tudhatott meg, de olvasással és a helyszínek látogatásával megismerte a fejedelem személyiségét. Sokrétű kép tárult föl előtte, hiszen diplomata, hadvezér és bujdosó is volt. Élete romantikus sorsot teljesített be és példaadó volt. BAZ megye ezt az évet Rákóczi-emlékévnek hirdették meg, melyet egy tudományos konferenciával kezdik, majd kiállításokat és turisztikai programokat is szerveznek.

Raffay Ernő történész Ünnepi beszédében Rákóczi jelszavára a Cum Deo pro Patria et Libertate-ra épített. Az Isten, haza és szabadság hármassága Rákóczi születése óta meghatározó. A család még akkor 4-12 gyereket nevelt. A nemzet ekkor lépett föl először egységesen. Furcsa, de most a magyarság sokkal rosszabb helyzetben van, mint 1676-ban, vagy 1703-ban. Akkor az Istenhitet mindenki természetesnek vette. Akkor egy, ma tíz országban élünk, miközben nemzettudatunk kisebb a labancokénál is. A török helyébe az osztrák lépett, ahogy akkor mondták: két pogány közt egy hazáért kellett harcolni. Az osztrák uralom durvább volt a töröknál. Ez felbosszantotta a magyarságot, mert akkor nem voltunk halvérűek.

Rákóczi a magyar nemzet egységét képviselte. Ami a szadabságot és hazát illeti, e két fogalom ebben a korban kapcsolódott össze. A magyaroknak hinniuk kell a nemzet kollektív szabadságában és elsősorban Istenben! Ez a foylamat most mélyponton van. A Vezérlő Fejedelem szabadságharca volt az utolsó, melyben a Kárpát-medence minden népe közös célért fogott össze. Most is összefogásra van szükség annak érdekében, hogy megszűnjék a Kárpát-medencében élők megosztottsága.

A kalandozások alkalmával 50-60 győztes csatát vívtunk, azonban mi mindig azt a kettőt emlegetjük, melyet elveszítettünk.

Franciaország felrobbantotta a világot a forradalmával. A jakobinusok a bolsevisták elődei lettek, mely rossazbb volt mint a pestis. Magyarországon 1825-ig szellemi sötétség uralkodott, de ekkor összeállt egy gondolkodó csapat, mely összekapcsolta az Isten, Haza és Szabadság fogalmát. Ezért lehetett sikeres a reformkor. A 19. sz. végéig a szabadság nemzeteként ismertek minket az egész világon. Ez tett minket híressé. A románoknak, cseheknek, szerbeknek és másoknak nehéz munkát kellett végezniük 1867-től 1914-ig, hogy minket úgy sikerüljön bemutatni a világ előtt, mint a zsarnokság és a nemzetiségi elnyomás képviselőit.

Trianon elfogadhatatlan. Lehetetlen, hogy a szabadság népe tíz országban szétszórtan éljen!

Szamárként húsz évvel ezelőtt azt hittem - mondta az előadó -, hogy e hármasságot sikerül föltámasztani. De "kimentek a tankok és bejöttek a bankok", vagyis a globalizmus. Rákóczi jelszavát, Cum Deo pro Patria et Libertatet ki kell bővítenünk a Cum Familiaeval, a családdal. Ha sikerül ezt a négyességet elsasjátítanunk, akkor nem adok egy évtizedet, föltámasztjuk Magyarországot illyési értelemben. Megalkotjuk a hazát a magasban!

Majd a borsi Muskátli énekcsoport Szegedi Mária vezetésével lépett föl. Őket a zamárdi női kar követte.

Ugron Gáspár Gábor, a Rákóczi Szövetség főtitkára az ünnepségen a magyar nyelvű oktatás fontosságára hívta fel a szlovákiai magyarok figyelmét. Szólt a magyar állampolgárság igényléséről, valamint arról, hogy a Szlovákiában ez évben esedékes népszámláskor az ott élő magyarok bátran vállalják fel nemzetiségűket, hovatartozásukat.

Hajdú Jenő, a II. Rákóczi Ferenc Emléktársaság elnöke köszöntötte a jelenlevőket. Azokat a résztvevőket, akiket a hivatalos üdvözlésekben nem említettek. Hálásan emlékezett meg többek között Balassa Géza tanárról, aki a szobrot megmentette. Ekkor derült ki, hogy az Emléktársaság egykori oszlopos tagja, Mádai Gyula tanár a napokban húnyt el Miskolcon. Annak a reményének adott hangot, hogy Borsi, a Magyar Betlehem zarándokhellyé válik és előadta saját elképzelését, miért is született a fejedelem éppen ezen a helyen. Majd néhány elismerést adott át. Többek között Andrej Seč, eperjesi amatőr festőnek, aki már eddig is több festménnyel ajándékozta meg a kastélyt. Saját könyvét nyújtotta át neki abban a reményben, hogy megtaníttatja unokáját magyarul, hogy az majd lefordíthassa a számára. Hangsúlyozta, 30.000 szlovák és számos ruszin harcolt a szabadságharcban a fejedelem oldalán.

A Zempléni Lovas Egylet és a Gyalogos Hagyományőrzők nevében is fölszólaltak. Ismertették törekvéseiket , idézték Rákóczi imáját, majd háromszoros vivátot mondtak a Fejedelemre, miközben elvonultak.

Ezt követte a koszorúzási ünnepség, majd kötetlen beszélgetés a kultúrházban.

Balassa Zoltán

mti, Felvidék Ma 

Keresés

 

Azok a tekintélyes múltra visszatekintő kis községek, amelyek hosszú századokon át őrizték nevükben is, lelkiségükben is István király emlékét, az ismeretlenség homályában is egymásra találtak.

Egymásra találtak és szövetséget kötöttek „önazonosságuk megőrzése, az országhatároktól függetlenül érvényesülő szellemi s lelki magyar egység, az egyenlő jogok és esélyek alapján való történelmi megbékélés és az európai integráció megteremtése érdekében”.

 

TOPlist