A Halotti Beszédet palócul jegyezték fel.

A Halotti Beszédet palócul jegyezték fel.

 


A 19. században Pintér Sándor ügyvéd a palócok történetét és szokásait gyűjtötte össze. Az egyik kéziratában nem mást állított, mint  az első magyar nyelvemléket, a Halotti Beszédet a palócul jegyezték fel. Az író több, ismeretlennek vagy elavultnak tartott szót is az észak-magyarországi nyelvjárásból magyarázott meg.

Ismeretlen szavak megfejtője

„Ha e Halotti Beszédet, úgy, amint az írva van, tiszta palóc kiejtéssel, bármely palóc anyó előtt felolvasnák, vagy elmondanák, szóról szóra megértené azt, s könnyek ereszkednének ráncos arcán végig afölötti örömében, hogy elődjei nyelvén hallgatja a tisztelt urat”- kezdi a magyarázatot tanulmányában Pintér.

A palócok ősi, szkíta-hun származását valló szerző a bevezető gondolatok után rátér néhány vitatott szó elemzésére. A Halotti Beszéd harmadik mondatában a következőt olvassuk: „Menyi milostben terumteve eleve mív ismucut adamut”. Ebben az eleve szó sok fejtörést okozott a nyelvészeknek, legtöbbjük az élő szó mai megfelelőjét látták benne. Ma a fordítók az eleve szót használják, de értelmével nincsenek tisztában. Pintér szófejtése szerint a palócok az idő folyamának meghatározására használták szót.  Pintér még arra is felfigyelt, hogy az „eleve” után következő isten szót a szövegíró kifelejthette.

 

Tájszó a megoldás

A nyelvemlék 14. mondatában a következőt mondat szerepel: „es leun halálneces puculnec feze.” Pintér szerint a nyelvbúvárok nem tudtak magyarázatot adni a feze szóra, ma leginkább fészeknek értelmezik, minek nem sok köze van a pokolhoz. A szenvedélyes kutató szerint a megoldás a palócok beszédében keresendő. Ugyanis az ő idejében egy egyszerű palóc gyermek is megértette a középkorban feljegyzett imádság értelmét. Az északi, dombos vidéken élők a félsz kifejezést „fész”-nek ejtették. Eszerint a kifejezés jelentése: a halálnak poklától félsz.

Egy palóc ige

A nyelvemlék 19. mondatában található a „iorgassun” ige, melyet a nyelvészek elavult formának tartottak. Ma késztetni szóval helyettesítették az ősi magyar szót. A palóc nyelvterületen azonban még sokáig használták gyerekek és idősek, jelentése nagyon sokrétű volt, a kutató majdnem egy oldalon át sorolja fel, hogy mivel álltak kapcsolatban. Pintér a szót legtöbbször jorgat alakban hallotta, amely a Halotti Beszédben „enyhülést adni” értelemben szerepelt.

 

OB

barikad.hu

 

Keresés

 

Azok a tekintélyes múltra visszatekintő kis községek, amelyek hosszú századokon át őrizték nevükben is, lelkiségükben is István király emlékét, az ismeretlenség homályában is egymásra találtak.

Egymásra találtak és szövetséget kötöttek „önazonosságuk megőrzése, az országhatároktól függetlenül érvényesülő szellemi s lelki magyar egység, az egyenlő jogok és esélyek alapján való történelmi megbékélés és az európai integráció megteremtése érdekében”.

 

TOPlist