Szentkirályok találkozója - Porrogszentkirály

2010.05.19 14:47

Szent István fejedelemmé választásának 1010. évfordulóján a Somogy megyei Porrogszentkirály adott otthont augusztus 10-12. között a Szent Király Szövetség XI. találkozójának.

Szent István fejedelemmé választásának 1010. évfordulóján a Somogy megyei Porrogszentkirály adott otthont augusztus 10-12. között a Szent Király Szövetség XI. találkozójának. A rendezvénysorozat zárónapján tartott ökumenikus istentiszteleten Ittzés János, a Magyarországi Evangélikus Egyház elnök-püspöke hirdette Isten igéjét a település evangélikus templomában.

Az 1990-es évek közepén az augusztus 20-i központi budapesti állami ünnepségre meghívást kaptak a Szent István nevét, illetve a szentkirály tagot nevükben hordozó települések polgármesterei is. Az ünnepi körmenetben részt vevõ elöljárókban fogalmazódott meg a gondolat, hogy ne csak e helységek vezetõi találkozzanak egymással évente egyszer, hanem szervezzenek találkozót a településeiken élõk számára is.

Az elsõ, még „nem hivatalos" alkalom házigazdájának az erdélyi Csíkszentkirály ajánlkozott. A következõ év õszén az ott összegyûltek azután egy szándéknyilatkozatot is megfogalmaztak, miszerint szövetségbe szeretnék tömöríteni mindazon falvakat és városokat, amelyek nevükben is õrzik valamelyik szent királyunk emlékét. Egy évvel késõbb - az elsõ nagyszabású találkozó alkalmával - Szentkirályszabadján írták alá az alapító okiratot. Így alakult meg tehát 1997-ben a Szent Király Szövetség, melynek - az elmúlt hétvégén Porrogszentkirályon csatlakozott két új felvidéki településsel együtt - immár huszonegy tagja van. A szervezet fõ célkitûzései közé tartozik az anyanyelvnek, valamint a települések nemzeti önazonosságának, szellemi és kulturális egységének az õrzése és ápolása, hagyományaik és népmûvészeti értékeik bemutatása, népszerûsítése.

A tavalyi, jubileumi találkozó házigazdája ismét Csíkszentkirály volt; ezen a bõvítés kérdése is felvetõdött, ugyanis Kárpátaljáról és Vajdaságból egyetlen szóba jöhetõ település sem tagja még a szövetségnek.

Miként említettük, a szervezetnek jelenleg huszonegy, Kárpát-medencei település a tagja: az anyaországból Bakonyszentkirály, Kerkaszentkirály, Királyszentistván, Porrogszentkirály, Rinyaszentkirály, Szabadszentkirály, Szentistván, Szentistvánbaksa, Szentkirály, Szentkirályszabadja és Szombathely-Szentkirály, Romániából Csíkszentkirály, Kalotaszentkirály, Marosszentkirály, Sepsiszentkirály, Székelyszentistván és Székelyszentkirály, Szlovákiából Királyfiakarcsa, Vágkirályfa, valamint az elmúlt hét végén csatlakozott Sajószentkirály és Sajókirályi.

Porrogszentkirály elsõ ízben rendezte meg a „Szentkirályok találkozóját". Noha a hosszú hétvégi programkínálatra elsõsorban a „szövetséges települések" delegációi voltak hivatalosak (mintegy négyszáz fõ), a színpompás népviseletek kavalkádjára a környékrõl is sokan voltak kíváncsiak - csaknem másfélszer annyian, mint a meghívottak.

A vállalkozó kedvûek szombaton - zuhogó esõben - elsõként a Drávához tettek kirándulást, majd a szomszéd városba, Csurgóra látogattak el, ahol megtekinthették a református gimnázium könyvtárát. Az aznap délutáni közgyûlést kulturális mûsor követte, melynek keretében az egyes települések mutatkoztak be. A Kaláka együttes esti koncertje után táncházban és utcabálon rophatták a táncos lábúak.

A találkozó zárónapján ezúttal is ökumenikus istentisztelet jelentette a délelõtti programot, amelynek helyszíne az evangélikus templom volt. Az igehirdetés szolgálatára a szervezõk a Magyarországi Evangélikus Egyház elnök-püspökét kérték fel. Ittzés János a vasárnap evangéliuma, Lk 19,41-48 alapján azt a jézusi próféciát idézte fel, amely megjövendöli a Krisztus után 70-ben beteljesedett eseményeket, Jeruzsálem lerombolását. „Az ékesség semmivé lett, a dicsõség porba hullott. De vajon illik-e errõl szólni azon az ünnepen, amelyen dicsõséges személyre és eseményre emlékezünk?" - tette fel a szónoki kérdést a püspök. „Nem inkább elandalító, békességet ajándékozó üzenetet kellene hirdetni a szószékrõl? Jézus szavától azonban nemzetünk sok nyomorúsága sem választható el. Hiszen mi sem ismerjük fel »meglátogatásunk idejét«, a testté lett Igét. Vajkból nem taktikából lett István, hanem mert felismerte, hogy a nemzetnek nincs jövõje Isten nélkül. Mára elveszett a mennyei dimenzió, ezért tartunk ott, ahol tartunk." Végül Ittzés János arra kérte az ünneplõ gyülekezetet, hogy ne a püspök, hanem Isten üzenetét vigyék magukkal: „Magyarok, ismerjétek fel meglátogatottságotok idejét!"

Az istentisztelet után a gyülekezet átvonult a szomszédos tájház udvarára, ahol Szlávecz Károlyné polgármester átadta rendeltetésének az épületet, és megnyitotta a benne látható állandó kiállítást. Majd a térség országgyûlési képviselõje, Szászfalvi László református lelkész, Csurgó polgármestere leleplezte Szent Istvánnak a római katolikus kápolna udvarán felállított mellszobrát, Dienes Attila Kovásznából származó magyarpolányi mûvész alkotását (képünkön).

Horváth József királyszentistváni képviselõ lapunknak elmondta, hogy terveik szerint a következõ találkozónak 2008. augusztus 1. és 3. között a Baranya megyei Szabadszentkirály lesz a házigazdája.

Keresés

 

Azok a tekintélyes múltra visszatekintő kis községek, amelyek hosszú századokon át őrizték nevükben is, lelkiségükben is István király emlékét, az ismeretlenség homályában is egymásra találtak.

Egymásra találtak és szövetséget kötöttek „önazonosságuk megőrzése, az országhatároktól függetlenül érvényesülő szellemi s lelki magyar egység, az egyenlő jogok és esélyek alapján való történelmi megbékélés és az európai integráció megteremtése érdekében”.

 

TOPlist