Ne röstelld a...

2009.08.13 12:40

Ne röstelld a magyarságod, hiszen sorsunk volt ide megszületni, ezt viselni pediglen édes gyönyörűség!

Ezen szer foglalja magába őseink több ezer éves tudását, tapasztalását, akik teljes mértékben tisztában voltak a világ felépítésével, működésével.

Magát a tudást fénynek, magnak élték meg.

Hittek a lélek halhatatlanságában, önvalójuk erejében és bármit tettek, abban mindig a lélek is benne leledzett.

Együtt lüktettek, rezdültek a természettel, zenéjük volt a szél, a fák susogása, a rügy kipattanása, az állatok beszéde, a szikla mozdulatlansága, a patak csobogása.

Nem csak együtt éltek a természettel, hanem tisztelték, óvták, szerették, értették azt. Nem fosztották ki a földet (legeltetési rendszer, vetésforgó), az állattartásuk, állattenyésztésük is rendhagyó volt (ridegtartás, szürkemarha, mangalica, rackajuh, komondor, kuvasz, puli).

Mérhetetlen tudásukat, tapasztalásaikat bölcsen hagyták ránk. Tudták, hogy az örök értékek mellet a világ folyamatosan változik.

Bizony, ami tegnap valósnak tűnt, az holnap már nem biztos, hogy igaz. Ebben a tudatban őseink nem a megoldásokat hagyták ránk, csupán képleteket. A reánk hagyott képleteket, örök igazságokat kódolt üzenetek formájában rejtették népmeséinkbe, népművészeti motívumokba, mondákba, stb.

Suttogó legendák, mesék hordozzák eleink üzeneteit, hiszen nekünk szánták, ezért ezekbe rejtették.

A másik fontos „kelléke” az ősgyógyászatnak, a gyógyító erő használatának, a genetikai kódoltság. Éppen ezért ezen üzenetek a magyar génekkel rendelkezőknek nyílnak meg teljes mélységükkel. Heted íziglen szól a kód…

Ne röstelld a magyarságod, hiszen sorsunk volt ide megszületni, ezt viselni pediglen édes gyönyörűség!

Tisztában voltak őseink azzal a ténnyel is, hogy csakis akkor létezik egész-ség, ha a test- lélek- szellem egyensúlyban van.

Azon isteni adottsággal is rendelkeztek, hogy képesek voltak az érzékelhető világon túli dolgokat is látni, érezni, rendezni, harmonizálni, irányítani.

Alkalmazták a gondolat teremtő erejét, a kimondott szó erejét (szómágia). Ezért büszkén mondhatjuk, hogy ma is a legkifejezőbb nyelv a miénk.

Az ősgyógyászat nem tüneti kezelésen alapszik. Feltárja az okot, hogy az okozat megszűnjön és az egyensúly, az egész-ség helyreálljon. A világon minden ok és okozat összefüggése. Minden a fejben dől el. Itt kell először rendet rakni, leegyszerűsíteni a bonyolultnak tűnő dolgokat, kerülve az okok túlmisztifikálását. Ragyogóan alkalmazhatjuk a szómágiát, amit a tiszta gondolatainkkal segítünk.

Megszületik a gondolat, majd a kimondott szó és ezt követi a cselekvés. Ha nem így teszünk, az egész üres fecsegés.

A gyógyító erő nem más, mint a letisztult gondolat teremtése, hisz mindenkiben van Istenből egy csepp.                                                                                                                                                     

Zsigereinkben zubog a múlt ismerete, az ősi tudás éltetése, ez az igazi őserő.

Tapasztald meg ön-mag-ad teremtő erejét, belsőd egyensúlyát.

Ne hagyd elkótyavetyélni e kincset. Hozd felszínre a benned rejtező tudást.

Tanuld meg gyermeki egyszerűséggel látni a világot. Élj újra természetes életet.

Az égiektől ehhez minden segítséget megkapsz, ha elindulsz őseid útján, ha tovább adod a megszerzett tudást.

Ilyen egyszerű!

Áldás és békesség!

Keresés

 

Azok a tekintélyes múltra visszatekintő kis községek, amelyek hosszú századokon át őrizték nevükben is, lelkiségükben is István király emlékét, az ismeretlenség homályában is egymásra találtak.

Egymásra találtak és szövetséget kötöttek „önazonosságuk megőrzése, az országhatároktól függetlenül érvényesülő szellemi s lelki magyar egység, az egyenlő jogok és esélyek alapján való történelmi megbékélés és az európai integráció megteremtése érdekében”.

 

TOPlist